Dịch sách khoa học xã hội

 

K

hoa học xã hội các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới. Nó được phân thành nhiều chuyên ngành khác nhau như Nhân chủng học,  Truyền tin học, Nghiên cứu về văn hóa, Kinh tế học, Giáo dục, Địa lý học nhân văn,Sử học, Ngôn ngữ học, Khoa học chính trị, Tâm lý học,Chính sách xã hội, Xã hội học, Phát triển (xã hội) học...

Do vậy đặc thù của sách của chuyên ngành XH thường là những nội dung lý luận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu những quy luật xã hội và những hiện tượng xã hội. Qua đó,  đánh giá thực trạng các hiện tượng xã hội, các hành vi của con người cùng với những định chế xã hội, định hướng hành vi của họ; được thực hành các kỹ năng nghiên cứu sự khác biệt của các nhóm xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.

Dịch sách lĩnh vực khoa học xã hội không những phải giỏi về ngoại ngữ mà còn yêu cầu rất cao về văn hóa nói chung và có tính chất thực tiễn xã hội nói riêng

Với ưu thế là công ty đại diện của Công ty Ngôn ngữ Quốc Tế One Stop Language tại Anh, Chúng tôi cung cấp tư vấn đầu sách kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, y tế, giáo dục.. và dịch vụ dịch sách chuyên ngành trên. Với đội ngũ nhân sự đa quốc gia với hơn 100 ngôn ngữ và thổ ngữ cùng với hơn 210 chuyên ngành chuyên sâu chắc chắn sẽ đem lại một cách tiếp cận gần nhất với ngôn ngữ gốc

Chúng tôi hân hạnh cung cấp dịch vụ dịch sách chuyên ngành khoa học xã hội theo yêu cầu của Quý khách.

Quý khách liên lạc với chúng tôi để được báo giá và tư vấn