Các Dịch vụ Dịch tài liệu Công nghệ – Viễn thông

Admin

Administrator
Thành viên BQT
 • Bản địa hóa Phần mềm & Giao diện người dùng
 • Qui trình vận hành sản phẩm
 • Dịch phần mềm và Website
 • Dịch thuật tài liệu Đào tạo Kỹ thuật
 • Tài liệu Chuyển giao Công nghệ
 • Dịch Sách Hướng dẫn Sử dụng
 • Dịch Hồ sơ thầu & hồ sơ kỹ thuật viễn thông
 • Hồ sơ Chứng minh Tài chính
 • Dịch Hợp đồng Mua sắm trang thiết bị
 • Thông tin kỹ thuật sản phẩm
 • Dịch bản tin công nghệ và viễn thông
Gửi Yêu Cầu
Dịch thuật tài liệu công nghệ bởi chuyên gia
Ngành kỹ thuật đặc trưng với hệ từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành. Các tài liệu kỹ thuật cũng chứa đựng hàm lượng kiến thức khá lớn. Trong khi đó thông thường các dịch thuật viên chỉ là những chuyên gia về ngôn ngữ. Họ không được đào tạo hoặc làm việc trong một chuyên môn kỹ thuật cụ thể nào. Đó là lý do luôn cần có chuyên gia am tường kỹ thuật cho các bản dịch kỹ thuật. Ví dụ sẽ luôn cần chuyên gia về đường sắt cho các dự án dịch về đường sắt, hay chuyên gia về năng lượng cho các dự án dịch liên quan đến năng lượng.
Ứng dụng thực tiễn
Các bản dịch kỹ thuật thường được ứng dụng vào thực tiễn. Ví dụ, dịch một tài liệu hướng dẫn sử dụng máy soi di động thì sau đó tài liệu này sẽ được phổ biến đến các tổ chức, cá nhân vận hành máy đó. Tính chính xác về chuyên môn và khả năng thể hiện ngôn ngữ là những yếu tố then chốt quyết định sự thành công của bản dịch.
Giữ cam kết về chất lượng và thời hạn
Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật cho đồng thời nhiều thị trường. Khả năng quản trị dự án và đội ngũ dịch thuật viên chuyên nghiệp sẽ là lợi thế để đảm bảo sự thành công cho các dự án dịch thuật của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các chuyên gia và kinh nghiệm, nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng mang lại những giá trị đáng ngạc nhiên cho tài liệu của bạn.
 
Top