Dịch thuật pháp lý chuyên nghiệp, chất lượng cao

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật pháp lý chuyên nghiệp, chất lượng cao được thực hiện bởi đội ngũ biên dịch có chuyên môn đảm nhiệm. Dịch vụ dịch thuật pháp lý được thực hiện một cách chính xác và đáng tin cậy. Chúng tôi đã thực hiện hàng ngàn đơn hàng và dự án lớn nhỏ cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Ngôn ngữ và khái niệm pháp lý giữa các nước có sự khác biệt. Dịch tài liệu pháp lý đòi hỏi các biên dịch phải có chuyên môn, chuyên ngành pháp lý. Bản dịch pháp lý chuyên nghiệp có thể tạo ra sự khác biệt trong việc ngăn ngừa các tình huống pháp lý trong tương lai và có thể đảm bảo chuyển tải được ý nghĩa pháp lý chính xác như giải thích của hệ thống tư pháp. Hơn nữa, bản dịch pháp lý chính xác yêu cầu người biên dịch pháp lý phải hiểu rõ về thuật ngữ pháp lý, các quy trình và hệ thống pháp lý, cũng như ngành luật và các vấn đề sắp xảy ra.

Tất cả các chuyên gia dịch thuật của chúng tôi sử dụng bộ nhớ dịch thuật, từ điển, danh mục thuật ngữ của ngành, và tuân thủ qui trình kiểm soát chất lượng, đảm bảo bản dịch chính xác và nhất quán.

Chúng tôi hiểu tính chất tài liệu pháp lý là độc quyền và nhạy cảm, chúng tôi thực hiện qui trình bảo mật nghiêm ngặt và cam kết bảo mật cho khách hàng. Tất cả chuyên viên dịch thuật của chúng tôi đều bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật thương mại và không tiết lộ của công ty.

Chúng tôi có thể dịch trên nhiều định dạng tập tin điện tử và tài liệu giấy. Chúng tôi thực hiện tất cả các loại tập tin và giao các tập tin được định dạng theo yêu cầu của khách hàng.Các loại văn bản, tài liệu liên quan đến pháp lý mà chúng tôi đang cung cấp dịch vụ:

- Hợp đồng các loại;

- Các quy định, thông tư, nghị định và luật;

- Hồ sơ bằng sáng chế và nhãn hiệu thương mại;

- Thỏa thuận bảo mật;

- Thư tín dụng;

- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh cho kết quả kiện tụng;

- Các loại giấy phép;

- Hồ sơ đăng ký;

- Báo cáo chuyên môn;

- Bản ghi chép của tòa án và bản ghi làm chứng;

- Bản lời khai;

- Xác nhận pháp lý và tuyên bố;

- Bản tuyên thệ;

- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

Hình thức tính phí:

Tính theo số từ và theo trang.

Hãy liên hệ với chúng tôi để thực hiện dịch vụ dịch thuật pháp lý với chi phí tiết kiệm nhất.
 
Top