Vũ Trung Thành-Tour Operation Manager -TDG Travel

Cám ơn các bạn đã đảm bảo tiến độ dịch thuật cho dự án của chúng tôi, hy vọng sẽ có nhiều dịp cộng tác trong tương lai.