Những câu truyện cười song ngữ Anh - Việt (Phần 2)

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Những câu truyện cười song ngữ Anh - Việt. Nó không chỉ giúp cả bạn thư giản mà còn giúp bạn nâng cao trình độ Anh ngữ.

11. The Hen And The Dog

Jones : "Sorry, old man, that my hen got loose and scratched up your garden"

Smith : "That's all right, my dog ate your hen"

Jones : "Fine! I just ran over your dos and killed him".

11. Gà và chó

Jones : - Xin lỗi anh bạn vì con gà nhà tôi sút chuồng và bới nát khu vườn của anh.

Smith : - Không sao đâu, con chó nhà tôi đã xơi tái con gà của anh rồi.

Jones : - Hay quá! Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này.

12. Our Faults

"Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for each of us to tell the other all our faults"

"How did it work ?"

"We haven't spoken for five years".

12. Tình bạn thẳng thắn

- Có lần một người bạn và tôi đồng ý nên nói cho nhau biết tất cả lỗi lầm của người kia ; như thế sẽ có ích cho cả hai.

- Kết cục thế nào?

- Suốt năm năm rồi bọn tôi không thèm nói chuyện với nhau nữa.

13. She's My Wife

One of the guest turned to a man by his side to criticize the singing of the woman who was trying to entertain them.

"What a terrible voice! Do you know who she is ?"

"Yes", was the answer. "She's my wife"

"Oh, I beg your pardon. Of course, it isn't her voice, really. It's the stuff she has to sing. I wonder who wrote that awful song ?"

"I did", was the answer.

13. Vợ tôi đó

Một vị khách quay sang một người ngồi bên và chê bai giọng ca của một phụ nữ đang hát giúp vui cho họ.

- Giọng ca gì nghe mà khiếp! Anh có biết bà ta là ai không?

- Biết chớ, - câu trả lời. - Vợ tôi đó.

- Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của chị ấy. Chính cái thứ hổ lốn mà chị ta buộc lòng phải ca hát lên mới là khiếp. Tôi không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy?

- Tôi viết đấy.

14. The Difference Between Valor And Discretion

"What's the difference between valor and discretion ?"

"Well, to go to a swell restaurant without tipping the waiter would be valor"

"I see. And discretion ?"

"That would be to dine at a different restaurant the next day".

14. Can trường và tế nhị

- Can trường và tế nhị khác nhau ra làm sao?

- À, đi ăn ở một nhà hàng xịn mà không buộc boa cho bồi bàn tức là can trường.

- Ra thế. Còn tế nhị?

- Tức là hôm sau nên chọn nhà hàng khác mà ăn.

15. Flattering

Critic : "Ah! And what is this ? It is superb! What soul! What expression!"

Artist : "Yeah ? That's where I clear the paint off my brushes".

15. Nịnh bợ

Nhà phê bình : - Ôi! Cái gì thế kia? Một bức tranh tuyệt vời! Quá sâu sắc! Quá tinh tế!

Họa sĩ : - Cái gì? Ðó là chỗ tôi chùi cọ cho sạch sơn đấy.

16. Cigar Fruit

Gardener : "This is a tobacco plant in full flower, madam"

Dear Old Lady : "How very interesting! And how long will it be before the cigars are ripe ?"

16. Trái xì gà

Người làm vườn : - Ðây là cây thuốc lá đang nở hoa đó, thưa bà.

Mệnh phụ khả kính : - Hay quá nhỉ! Thế bao lâu nữa thì xì gà mới chín?

17. Downstairs And Upstairs

Downstairs : "Didn't you hear me pounding on the ceiling ?"

Upstairs : "Oh, that's all right. We were making a lot of noise ourselves".

17. Chuyện cư xá

Nhà tầng dưới : - Tôi nện lên trần nhà thế mà anh không nghe à ?

Nhà tầng trên: - Ồ, không sao đâu. Chính bọn tôi cũng đang làm inh ỏi cả lên đây này.

18. Time

"Don't you agree that Time is the greatest healer ?"

"He may be, but he's certainly no beauty specialist".

18. Thời gian

- Anh có đồng ý rằng Thời Gian sẽ chữa lành mọi vết thương không?

- Có thể đấy, nhưng chắc chắn Thời Gian không phải là chuyên gia thẩm mỹ rồi.

19. Borrowing Money

"Glad to see you, old man. Can you lend me five dollars ?"

"Sorry, but I haven't a cent with me today"

"And at home ?"

"They're all very well, thank you, very well".

19. Vay tiền


- Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không?

- Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người.

- Còn ở nhà thì sao?

- Ở nhà ai cũng khoả cả, cám ơn anh, khỏe lắm.

20. How Many Knaves Live In This Street ?

A wag asked his friend.

"How many knaves do you suppose live in this street besides yourself ?"

"Beside myself !" replied the other. "Do you mean to insult me ?"

"Well, then ?" said the first, "how many do you reckon including yourself ?"

20. Bao nhiêu kẻ bất lương?

Một kẻ thích đùa hỏi người bạn :

- Theo anh thì ở phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, không kể anh?

- Không kể tôi! - người kia kêu lên. - Bộ anh muốn sỉ nhục tôi đấy à?

- Chà, vậy thì phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, kể cả anh?
 
Top