Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Category Archives: Quản lý chất lượng

Quy trình quản lý dự án

Để đảm bảo chất lượng của mỗi bản dịch và cũng để cho khách hàng [...]

BOT CRM (E-Clever Customer Relationship Management)

Nội dung đang cập nhật   [...]

EC ITS (E-Clever Issue Tracking System)

Nội dung đang cập nhật   [...]

EC LQA(Language Quality Assurance)

Nội dung đang cập nhật   [...]

EC TMS(E-Clever Translation Management System)

Nội dung đang cập nhật   [...]