Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Category Archives: Toàn cầu hóa website

Địa phương games và dịch thuật game | Chuyển đổi ngôn ngữ game các thứ tiếng

Địa phương game và dịch thuật game Dịch thuật game hay gọi là chuyển ngữ [...]

Địa phương hóa website | Dịch thuật website tiếng anh sang tiếng việt | Dịch website | Dịch thuật website

Địa phương hóa website, dịch website từ các ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp, Nhật, Hàn, [...]

Địa phương hóa Game

Địa phương Games và dịch thuật Games | Chuyển đổi ngôn ngữ Games các thứ [...]

Địa phương hóa Website

Địa phương hóa website | Dịch thuật website tiếng Anh sang tiếng Việt | Dịch [...]