Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Category Archives: Ý kiến khách hàng

Watanabe Hidetoshi

速い、プロ、正確、満足は貴社のサービスを記述するために使う言葉です。 貴社が将来的にさらに行くと確信しています ….     [...]

Hae Jong Suk

빠르적 프로적 정밀적인 시비스로써 여러분 감사드립니다. 저는 저희의 각각하도급한테 번역요구가 있으면 귀사의 서비스를 사용할것을 요청드리겠다. [...]

Angela Harvey- CEO & Founder Helool CO

Focus Asia Services of Interpreting and Translation has been very reliable and has delivered quality [...]

PVST global sales operations manager

“I have nothing but praise for you. My translation requirement was extremely urgent and when [...]

Vũ Trung Thành-tour operation manager -tdg travel

Cám ơn các bạn đã đảm bảo tiến độ dịch thuật cho dự án của [...]