Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Tag Archives: công chứng báo cáo kiểm toán độc lập

Dịch thuật và công chứng báo cáo kiểm toán độc lập từ Việt sang Pháp chuẩn sát 

Dịch thuật Châu Á: Giải pháp chuyên nghiệp cho dịch và công chứng báo cáo [...]