Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Tag Archives: công chứng Thẻ bảo hiểm y tế do Việt Nam cấp

Dịch công chứng thẻ bảo hiểm y tế sang tiếng Séc

Dịch thuật Châu Á – Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dịch và công [...]