Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Dịch thuật công ty TDG Viêt Nam

Đây là Tập đoàn đa quốc gia có văn phòng tại Singapore. Tập đoàn khảo sát đánh giá chung về hàng tiêu dùng và phát triển các mặt hàng theo mô hình và hệ thống Wallmart của Mỹ. Công ty Dịch thuật và Phiên dịch Châu Á đã thực hiện hơn 900 trang tài tiệu về các survey, các research tiêu biểu. Dự án hoàn thành trong 7 ngày và sử dụng hơn 10 biên dịch viên có kiến thức chuyên môn sâu về hệ thống bán lẻ .