Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Tag Archives: công chứng phiếu chụp X-quang

Dịch thuật phiếu chụp X-quang tiếng Ba Lan sang Việt 

Dịch thuật Châu Á: Dịch vụ chuyên nghiệp dịch phiếu chụp X-quang tiếng Ba Lan [...]