Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Dịch mẫu bằng đại học Bách Khoa Hà Nội tiếng Anh

Dịch mẫu bằng đại học Bách Khoa Hà Nội tiếng Anh

 

 

 

 

Photo

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Pursuant to the Regulations on Higher Education Degrees
subject to Decision No. 1994/QD-DH dated November 23rd  1990
by the Minister of Education and Training, the Rector of
Hanoi University of Technology

Hereby confers
UNIVERSITY DEGREE

Training form:      FULL-TIME

Major:                   Information Technology
Grade:                   Good         year of graduation: 2008
and recognizes the title of

Information Technology Engineer
Upon:                XXX
Born on: 08 th Aug 1990                        in: Hanoi
Dean                                         Hanoi, 18th Jun 2008
(Signed)                                         RECTOR
Prof. XXX
(Signed & sealed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DegreeNumber     Reg.Number

C 123456                 0000

Signature of the degree holder

 

0/5 (0 Reviews)