Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Dịch mẫu chứng minh thư nhân dân tiếng nhật

Mẫu dịch tiếng Nhật chứng minh thư nhân dân

Tiếng Việt

Bản dịch mẫu chứng minh thư tiếng nhật

ベトナム社会主義協和国

独立-自由-幸福

 

身分証明書

番号:0123456789

氏名:NGUYEN VAN B

生年月日:1978年12月7日

本籍:Dong Van村 Meo Vac郡 HaGiangi省
戸籍:Dong Van村 Meo Vac郡 Ha Giangi省
民族:キン      宗教:無

 

 

 

 

 

 

 

左手の人差し指の指紋

アイデンティティ跡・異形

左目の眼角にある1センチのC傷跡

右手の人差し指の指紋

2013年12月30日

Ha Giang省公安部部長

NGUYEN VAN C

0/5 (0 Reviews)