Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Dịch mẫu giấy chứng tử tiếng anh

Bản giấy chứng tử tiếng Việt

Bản dịch mẫu giấy chứng tử tiếng Anh

 

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

—————–

 

 

No: 00

Book: 00/0000

 

DEATH CERTIFICATE

 (Original)

 

Full name:                   PHAM ANH A                              Gender: Male

 

Date of birth:              Jun 06th, 1985

 

ETHNIC GROUP:             KINH                            NATIONALITY: VIETNAMESE

 

Residence address/Last temporary address: No.10, Alley 000/000, Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Nam Ward

ID No/alternative documents: 000000

Died at ……………on Mar 18th, 2013

Place of death:             Hoan Kiem Ward, Long Bien, Ha Noi

Cause of death:           Traffic accident

Death notice/ alternative documents: Burial Permit issued by Ha Noi public security on Mar 21st, 2013

Place of registration: Thanh Xuan Nam Ward People’s Committee, Thanh Xuan, Ha Noi

Date of registration: July 09th, 2013

Note: Overdue death report

          Notary

( signed and named)

 

      Signer

( signed and sealed)

Vice president

 

 

 

              

 

 

 

0/5 (0 Reviews)