Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Dịch mẫu giấy chứng nhận kết hôn tiếng anh

5/5 - (9 bình chọn)

Giấy chứng nhận kết hôn tiếng Việt

Bản dịch chứng nhận kết hôn tiếng Anh

 

Province, City:
District:
Commune, Ward:MARRIAGE CERTIFICATE 

                    HUSBAND

                          WIFE

Full name of wife:

Alias:

Date of birth:

Ethnic group: Kinh

Nationality: Vietnam

Occupation: Housewife

Permanent residence:

ID card or Passport No.:

Full name of husband:

Alias:

Date of birth:

Ethnic group: Kinh

Nationality: Vietnam

Occupation: Housewife

Permanent residence:

ID card or Passport No.:

                                                                                                              Registered on  July 28th 1992  

Wife’s signature

(Signed)

 

Husband’s signature  

(Signed)

 

ON BEHALF OF TRUNG VAN COMMUNE

PEOPLE’S COMMITTEE

VICE PRESIDENT

(Signed and sealed)

 

 

Hoặc theo mẫu dịch Tiếng Anh Sau