Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Dịch mẫu giấy khai sinh tiếng anh

Bản giấy khai sinh tiếng Việt

 

Bản dịch mẫu giấy khai sinh tiếng Anh

 

PEOPLE’S COMMITTEE

Commune/ward: Hoan Kiem

District: Dong Da

Province/City: Ha Noi

 

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

————–

BTP/HT-12345-KS.2

No.: 345

Book : 01/2015

CERTIFICATE OF BIRTH

(THE COPY)

Full name:                   NGUYEN VAN A                                      Sex: Male

Date of birth:              21th Mar 2009                        In words:

                                    The twenty-one of Mar in Two Thousand and Nine

Place of birth:              Viet Duc hospital

Ethnic group:              Kinh                                                                Nationality:     Vietnamese

Native village:             Hung Vuong- An Hai- Hai Phong

Full name of father:  Nguyen Van B

Ethnic group:              Kinh                                                                Nationality:     Vietnamese

Full name of mother: Nguyen Thi C

Ethnic group:              Kinh                                                                Nationality:     Vietnamese

Full name of declarant :

RRelationship with declarant:

 

DECLARANT

(Signed)

Civil StatusJudicial Officials

(Signed)

 

 
 

Dated 21th Mar 2009

Instate People’s Committee

PP. CHAIRMAN

 (Signed and sealed)

 

Vice Chairman: Nguyen Van D

 

 

 

 

 

 This certificate of birth must be store with care. It is strictly forbidden to erase, repair content in the certificate of birth.

0/5 (0 Reviews)