Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Dịch mẫu sổ hộ khẩu tiếng anh

Sổ hộ khẩu được dịch sang tiếng Anh

 

 

 

 

 

HANOI CITY PUBLIC SECURITY

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILY REGISTER

No.: 123456789

 

 

 

Name of the householder: Nguyen Van A

Permanent address: No.0, Alley 0/000, Nguyen Trai, Thanh Xuan Nam, Thanh Xuan

 

 

 

 

 

Jun 06th, 2013

DEPUTY DIRECTOR OF THANH XUAN

PUBLIC SECURITY

(Signed and sealed)

 

                               Colonel. Nguyen Van B

 

 

 

 

 

 

Family record No.:

 

Reg. No.: 00                             Page: 00

 

 

 

 

 

 

HOUSEHOLDER

_____________

 

 

 

 

 

 

Full name:  LE THI B

Nickname:

Date of birth:  Mar 22nd, 1960         Gender: Female

Native place: Ung Hoa, Ha Tay

Ethnic group:  Kinh                       Religion: None

ID No.:                                            Passport No.:

Occupation, working place:

 

 

 

………………………………………………………………………….

Date of Moving – on: October 17th, 2009

Previous permanent place: Change

 

 

 

REGISTRAR

(Signed)

 

October 09th, 2013

DEPUTY DIRECTOR OF THANH XUAN PUBLIC SECURITY

(Signed and sealed)

               Colonel. Nguyen Van E

 

 

 

 

Reason for deregistration permanent :………………………..

REGISTRAR

 

Date:

DIRECTOR OF PUBLIC SECURITY

 

 

 

 

 

 

 

RELATION WITH THE HOUSEHOLDER: DAUGHTER

_____________

 

 

 

 

 

Full name:  Nguyen Thi C

Nickname:

Date of birth:  Jul 28th, 1988        Gender: Female

Native place: Vinh Phuc, Ha Noi

Ethnic group:  Kinh                       Religion: None

ID No.: 00000000                                       Passport No.:

Occupation, working place:  ………………………………………………………………………….

Moving – on date: Mar 29th, 2013

Previous permanent place: Change

 

 

REGISTRAR

(Signed)

 

July 09th, 2013

DEPUTY DIRECTOR OF LONG SAN PUBLIC SECURITY

(Signed and sealed)

                Colonel. Nguyen Van E

 

 

 

Reason for deregistration permanent:………………………..

 

 

 

 

REGISTRAR

 

Date:

DIRECTOR OF PUBLIC SECURITY

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)