Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

 • Home
 • Những dịch vụ Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể & không thể cung cấp

Những dịch vụ Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể & không thể cung cấp

Us 3

 

Viên chức Lãnh sự Hoa Kỳ có thể cung cấp dịch vụ công chứng cho người mang bất kỳ quốc tịch nào nếu văn bản công chứng được sử dụng trong phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ và được luật pháp Hoa Kỳ và chính sách của Bộ Ngoại giao cho phép. Theo phép lịch sự, Viên chức Lãnh sự Hoa Kỳ cũng có thể cung cấp cho công dân Hoa Kỳ một số dịch vụ công chứng để sử dụng tại Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, những đương đơn không phải là công dân Hoa Kỳ cần công chứng văn bản được sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ – ngay cả khi văn bản đó có liên kết với Hoa Kỳ – phải yêu cầu Dịch vụ Hợp pháp hóa giấy tờ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc sử dụng các dịch vụ công chứng từ các công chứng viên Việt Nam hoặc, nếu có, từ các đại diện lãnh sự của Việt Nam.

Để biết thông tin chi tiết về Dịch vụ Công chứng Hợp pháp hóa giấy tờ do Viên chức Lãnh sự Hoa Kỳ ở nước ngoài, vui lòng xem trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.Us

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam KHÔNG THỂ cung cấp:

Luật pháp Hoa Kỳ ngăn cản việc cung cấp các dịch vụ công chứng trong một số trường hợp nhất định. Viên chức không thể cung cấp các dịch vụ công chứng liên quan đến một số trường hợp sau:

 • Chứng thực, chứng nhận hoặc chứng thực bản sao của các giấy tờ công được cấp tại Hoa Kỳ như giấy khai sinh, cư trú, kết hôn, ly hôn và chứng tử; hồ sơ thương mại; bằng lái xe; bằng cấp khác. Các văn bản này phải được chứng thực tại Hoa Kỳ để sử dụng ở nước ngoài. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang Notarial and Authentication Services hoặc Office of Authentication thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc gọi số +1 202-485-8000. Vui lòng truy cập trang web National Center for Health Statistics, vào mục Where to Write for Vital Records để biết thông tin cụ thể về thủ tục yêu cầu bản sao của các giấy tờ công của mỗi tiểu bang.
 • Chứng chỉ học tập, bảng điểm hoặc bằng cấp: Liên hệ với cơ sở giáo dục đã cấp các văn bằng này. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Authentication of American Academic Credentials for Use Abroad của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ .
 • Chứng thực bản sao của các giấy tờ không phải của Hoa Kỳ, như giấy khai sinh Việt Nam
 • Apostilles của Hoa Kỳ: Quý vị có thể tìm thấy thông tin về Apostilles trên trang web Judical Asistance – Notarial and Authentication (Apostille) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
 • Bảo đảm Chữ ký/ Chữ ký Huy chương: Bảo đảm Chữ ký hay Bảo đảm Chữ ký Huy chương không phải là một dịch vụ công chứng, mà là một thủ tục đặc biệt liên quan đến chứng khoán, chỉ có thể được thực hiện bởi đại diện được ủy quyền của một tổ chức tài chính tham gia vào chương trình Huy Chương được Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận .
 • Các tuyên bố vượt quá tầm hiểu biết của Viên chức Lãnh sự: Ví dụ: tuyên bố rằng văn bản đáp ứng một yêu cầu pháp lý cụ thể, rằng một người là vợ/chồng của người khác hoặc một cá nhân là nhân viên của một doanh nghiệp hoặc tập đoàn nhất định.

Các dịch vụ Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam CÓ THỂ cung cấp:


Bản tuyên thệ
Chính phủ Việt Nam có thể yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Tổng lãnh sự quán Thành phố Hồ Chí Minh “chứng nhận” các văn bản được liệt kê trong “Các dịch vụ mà chúng tôi không thể cung cấp”. Xin lưu ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán CÓ THỂ công chứng bản tuyên thệ cho các công dân Hoa Kỳ mà có thể đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu của Việt Nam về “chứng nhận”.

Bản tuyên thệ là một tuyên thệ về các sự kiện, được thực hiện một cách tự nguyện và được xác nhận bởi lời tuyên thệ hoặc sự khẳng định của người đưa ra lời tuyên thệ đó. Xin lưu ý rằng Đại sứ quán và Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm về tính trung thực của các tuyên bố trong bản tuyên thệ mà chỉ xác thực về danh tính của cá nhân đưa ra tuyên bố.

Để thuận tiện cho quý vị, chúng tôi có sẵn các mẫu bản tuyên thệ dưới đây. Xin vui lòng kiểm tra kỹ về việc đơn vì tiếp nhận cuối cùng có chấp nhận bản tuyên thệ hay không.

Xác nhận chữ ký 

Xác nhận chữ ký là xác nhận việc một cá nhân cụ thể đã ký vào một văn bản nhất định như chứng thư hoặc hóa đơn bán hàng. Chúng tôi chỉ có thể công chứng chữ ký của cá nhân có mặt để ký trước mặt công chứng viên. Nếu quý vị đang ký thay mặt cho một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, v.v., quý vị phải cung cấp bằng chứng rằng mình được ủy quyền ký thay mặt cho tổ chức đó.

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền cho phép quý vị chỉ định một người thực hiện hành động pháp lý thay cho quý vị, chẳng hạn như ủy quyền cho ai đó mua hoặc bán tài sản ở Hoa Kỳ với danh nghĩa của quý vị trong khi quý vị đang ở nước ngoài. Quý vị có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền trống của chúng tôi: cho Hà Nội (PDF-7KB) hoặc TP.HCM (PDF-7KB), hoặc mang theo Giấy ủy quyền đã được soạn sẵn. Nếu quý vị ký tên thay mặt cho một tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn, v.v., quý vị phải cung cấp bằng chứng rằng mình được ủy quyền ký thay mặt cho tổ chức đó. Vui lòng đảm bảo rằng quý vị hiểu đầy đủ các quyền được cấp thông qua giấy ủy quyền trước khi có mặt tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Mẫu Đơn DS-3053 Tuyên bố đồng ý cấp hộ chiếu Hoa Kỳ cho trẻ vị thành niên (Không cần đóng phí)

Bản sao có chứng thực của các văn bản để sử dụng với hồ sơ xin đăng ký số An sinh xã hội, Federal Benefits Unit Manila.

Bản sao có chứng thực hộ chiếu nước ngoài để sử dụng cho các ứng dụng Mã số Người nộp thuế Cá nhân (ITIN)

 • Đơn ứng dụng Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN):
  Vui lòng xem trang ITIN tại trang web IRS.gov để biết thêm thông tin về ITIN và quy trình gia hạn cho số ITIN đã hết hạn.

 

Lưu ý rằng viên chức lãnh sự có thể từ chối bất kỳ dịch vụ công chứng nào nếu như:

 • Văn bản sẽ được sử dụng trong các giao dịch có thể bị cấm bởi luật pháp Hoa Kỳ, hiệp ước hoặc luật pháp nước ngoài.
 • Việt Nam không cho phép thực hiện dịch vụ.
 • Văn bản bỏ trống hoặc không điền đầy đủ.
 • Viên chức tin rằng văn bản đó là đáng ngờ, có khả năng bất hợp pháp hoặc gây hại đến lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ.
 • Viên chức không hiểu văn bản, vì lý do ngôn ngữ hoặc bất kỳ lý do nào khác.
 • Viên chức cho rằng đương đơn không hiểu tài liệu hoặc có hành động bị cưỡng ép ký tên.
 • Công chứng viên không hợp lệ.
 • Viên chức tin rằng người làm dịch vụ đã xuất trình bằng chứng nhận dạng không hợp lệ, không đầy đủ hoặc không trình đủ bằng chứng giấy tờ tùy thân, hoặc bằng chứng về chức danh hoặc chức vụ trong công ty là thiếu hoặc không đầy đủ.

 

 

0/5 (0 Reviews)