Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

  • Home
  • Các trang web dịch tự động tiếng Nhật online

Các trang web dịch tự động tiếng Nhật online

1. Các trang web dịch tự động tiếng nhật online

Dịch Thuật và Phiên Dịch Châu Á giới thiệu với các bạn các trang web dịch tự động tiếng Nhật và các trang từ điển online.

Dịch tự động Google

Dịch tự động Nhật – Việt, Việt – Nhật và nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra có thể đọc tiếng Nhật online, chuyển câu ra chữ romaji.

Dịch tự động các ngôn ngữ của Livedoor

Dịch tự động giữa các ngôn ngữ sau:
日本語 Tiếng Nhật      英語 Tiếng Anh      韓国語 Tiếng Hàn      中国語 Tiếng Trung      ドイツ語 Tiếng Đức      フランス語 Tiếng Pháp      イタリア語 Tiếng Ý      スペイン語 Tiếng Tây Ban Nha      ポルトガル語 Tiếng Bồ Đào Nha
Sau khi dịch xong sẽ có cửa sổ thứ 3 hiện câu dịch lại ngôn ngữ nguồn để bạn kiểm tra.
Cách dùng: Chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích từ danh sách, ấn nút “翻訳する” (Dịch) để dịch.
Ngoài ra, có dịch trang web (サイト翻訳), từ điển Anh Nhật (英語辞書), từ điển Hàn Nhật (韓国語辞書), từ điển Trung Nhật (中国語辞書).

Từ điển online Yahoo!

Từ điển tiếng Nhật, từ điển Nhật Anh, Anh Nhật. Cách tra: Nhập từ vào ô, chọn ô chọn 辞書検索 (tìm từ điển) và ấn nút vàng 辞書検索 (jisho kensaku). Nếu ấn nút xanh ウェブ検索 (tìm kiếm web) thì trang Yahoo! sẽ đưa ra kết quả tìm kiếm trên web.
Sau khi tra từ sẽ được liệt kê ra ở các loại từ điển bên dưới. Có thể chọn 国語 (kokugo, quốc ngữ) để tra từ điển tiếng Nhật, chọn 類語 (ruigo, từ tương tự) để tìm từ tương tự, 英和 (eiwa, anh hòa) để tra Anh Nhật, 和英 (waei, hòa anh) để tra Nhật Anh.

Tra từ với tratusoha

http://tratu.soha.vn/

Có thể tra Anh Việt, Việt Anh, Nhật Việt, Việt Nhật. Ngoài ra: Pháp Việt, Việt Pháp, Hàn Việt, Trung Việt.

Dịch tự động Yahoo!

Ngôn ngữ: 日本語 Tiếng Nhật      英語 Tiếng Anh      韓国語 Tiếng Hàn      中国語 Tiếng Trung      ドイツ語 Tiếng Đức      フランス語 Tiếng Pháp      イタリア語 Tiếng Ý      スペイン語 Tiếng Tây Ban Nha      ポルトガル語 Tiếng Bồ Đào Nha
Dịch tự động văn bản (テキスト翻訳) và dịch trang web (ウェブ翻訳).

Từ điển Anh Việt, Việt Anh VDICT

Từ điển online Anh Việt, Việt Anh. Nên dùng kết hợp với từ điển Yahoo! để tra tiếng Nhật ra tiếng Việt.

Từ điển online tiếng Nhật Goo

Từ điển quốc ngữ tiếng Nhật (国語), từ điển từ cùng loại (類語), Anh Nhật (英和), Nhật Anh (和英), Trung Nhật (中日), Nhật Trung (日中). Nếu tra tất cả từ điển thì chọn 辞書すべて.
Ngoài ra, 文例集 (bunreishuu, văn lệ tập) là tập các câu mẫu dùng trong giao tiếp kinh doanh.

Dịch tự động eXcite

http://www.excite.co.jp/world/

Ngôn ngữ: 日本語 Tiếng Nhật – 英語 Tiếng Anh – 韓国語 Tiếng Hàn – 中国語 Tiếng Trung – ドイツ語 Tiếng Đức – フランス語 Tiếng Pháp – イタリア語 Tiếng Ý – スペイン語 Tiếng Tây Ban Nha – ポルトガル語 Tiếng Bồ Đào Nha

Danh sách các trang web dịch tự động
Các trang dịch tự động trên Yahoo! Japan

Các trang đăng ký trên Yahoo! Japan

Gồm các trang dịch thuật tự động của Nhật.


Các trang dịch tự động liệt kê bởi BestSites!

http://www.dio.ne.jp/user/bestsites/translate.html

Các trang từ điển liệt kê trên BestSites!

http://www.dio.ne.jp/user/bestsites/dictionary.html

Các trang khác ngoài Google, Yahoo!, eXcite như @nifty, OCN, FreeTranslation.com. Bạn có thể dịch hầu hết các ngôn ngữ ra tiếng Anh.

 

0/5 (0 Reviews)