Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Category Archives: Cẩm nang

Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Trung cùng Dịch thuật châu Á

Tiếng Việt vốn mượn rất nhiều từ tiếng Trung, khái niệm Hán Việt cũng không [...]