Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Bản dịch tiếng anh báo cáo tài chính theo mẫu của bộ tài chính

Công ty Dịch Thuật và Phiên Dịch Châu Á xin hân hạnh cung cấp bản dịch mẫu Bản dịch tiếng Anh báo cáo tài chính theo mẫu của Bộ Tài Chính qua đó giúp Quý khách dễ dàng thuận tiện trong việc báo cáo tài chính đấu thầu vă chứng minh hồ sơ năng lực đối với đối tác.Nếu Quý khách có nhu cầu dịch Báo cáo tài chính các thứ tiếng như: Dịch báo cáo tài chính tiếng Anh,, Dịch báo cáo tài chính tiếng Hàn, Dịch báo cáo tài chính tiếng Nhật, Dịch báo cáo tài chính tiếng Trung, Dịch báo cáo tài chính tiếng Thái, Dịch báo cáo tài chính tiếng Pháp. Quý khách liên lạc với chúng tôi để được phục vụ.

Bản dịch tiếng Anh

ABC Company
Financial Statements for the year/six-month period ended 31 December 2008


This section contains important information about how to use this template and should be read and understood before usage.
These financial statements have been prepared as a template for financial statements prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting System and generally accepted accounting practices in Vietnam.  They should be used as the basis for all financial statements prepared in accordance with these accounting policies and principles.

Our objective is to present the highest quality financial statements in accordance with Vietnamese accounting policies and principles.  If you have any comments on how these model financial statements can be further improved please raise your recommendations to Tran Anh Quan.

 

0/5 (0 Reviews)