Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

DỊCH THUẬT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dich Vu Dich Thuat Bao Cao Tai Chinh Chuyen Nghiep

Nền kinh tế của nước ta đang phát triển một cách thần kì trong giai đoạn hiện nay. Kinh tế mở cửa cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp cận được với các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài vào để phát triển kinh doanh.  Từ lợi thế đó đưa đến một rào cản không nhỏ: Rào cản về ngôn ngữ. Bất đồng ngôn ngữ khiến chúng ta gặp khó khăn trong việc đưa thông tin kinh tế, báo cáo tài chính đến cho đối tác một cách chính xác. Để giải quyết được tình trạng trên, dịch vụ dịch thuật báo cáo tài chính đã ra đời, giúp cho các công ty, doanh nghiệp Việt Nam giao dịch được dễ dàng hơn.

Đối với các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc dịch thuật báo cáo tài chính (dịch báo cáo tài chính) là việc làm thường niên nhằm mục đích báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh cụ thể cho các năm tiếp theo. Tùy thuộc vào nhu cầu của từng tập đoàn, công ty mà bản cáo cáo tài chính cần dịch sang tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung hoặc các ngôn ngữ khác. Nhưng tựu chung, dù là bản dịch tiếng nước nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối trong bản dịch. Chính vì thế lựa chọn đơn vị biên dịch báo cáo tài chính cũng là thách thức.

Báo cáo tài chính là gì và cần thiết ra sao?

Trước hết, báo cáo tài chính là tổng hợp các báo cáo về thông tin tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Bản báo cáo tài chính sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình hình thực tế kinh doanh lãi lỗ của doanh nghiệp.

Dựa vào đó, những người có liên quan sẽ đưa ra quyết định về mặt kinh tế đối với doanh nghiệp, công ty.
Một số loại báo cáo tài chính cơ bản:
– Bảng cân đối tài khoản thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh và số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản kế toán có sử dụng hạch toán
– Báo cáo thu chi bao gồm thu chi ngân sách, giải pháp thu chi hiệu quả
– Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Các loại báo cáo tài chính trên dều đóng vai trò quan trọng trong mỗi công ty, doanh nghiệp. Giúp họ có thể xác định được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình, từ đó xây dựng các bước phát triển tiếp theo trong tương lai.

Dịch thuật báo cáo tài chính bao gồm những nội dung gì?

Báo cáo tài chính có nhiều loại (Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính giữa niên độ ) nhưng thường sẽ có các nội dung sau

Dịch thuật Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán: tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có, sở hữu và những gì mà doanh nghiệp nợ ở một thời điểm nhất định. 

Tài sản cố định gồm:

– Tài sản hữu hình – nhà xưởng, đất đai, máy móc, máy tính, các tài sản vật chất khác

– Tài sản vô hình – uy tín, quyền sở hữu trí tuệ, phát minh sáng chế, thương hiệu, tên miền website, các khoản đầu tư dài hạn

Tài sản vãng lai: những tài sản ngắn hạn mà giá trị của chúng có thể dao động từ ngày này qua ngày khác, nó bao gồm: Cổ phiếu, Bán thành phẩm, Tiền nợ của khách hàng, Các khoản đầu tư ngắn hạn, Các khoản trả trước, Các khoản nợ vãng lai, Các khoản nợ dài hạn, 

– Vốn chủ sở hữu và dự trữ: vốn cổ phần và lợi nhuận để lại.

Dịch thuật Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh: sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh gồm 2 phần.

Lãi lỗ

– Thể hiện toàn bộ lãi (lỗ) của hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính. Bao gồm:

– Doanh thu: bao gồm tổng doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, doanh thu thuần

– Giá vốn hàng bán: Phản ánh toàn bộ chi phí để mua hàng và để sản xuất

– Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: bao gồm chi phí lưu thông và chi phí quản lý

– Lãi (hoặc lỗ): phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước: Bao gồm các chỉ tiêu phản ánh nghĩa vụ đối với nhà nước của doanh nghiệp và các khoản thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí hoạt động công đoàn, các khoản chi phí và lệ phí,..

Dịch thuật thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc hoặc phân tích các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính gồm có: Đặc điểm hoạt động của công ty, Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán, Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng, Các chính sách kế toán áp dụng, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thông tin bổ sung cho Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Dịch thuật Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền mặt thông thường gồm có: Dòng tiền vào, Dòng tiền ra

Dịch vụ dịch thuật Báo Cáo Tài Chính

Sự hợp tác kinh doanh quốc tế khiến nhu cầu dịch thuật báo cáo tài chính tiếng Việt sang tiếng Anh luôn rất cao. Để phục vụ nhu cầu này của doanh nghiệp thì rất nhiều đơn vị làm dịch thuật đã ra đời. Trong các đơn vị dịch thuật thì công ty dịch thuật chuyên nghiệp là đơn vị chuyên làm dịch vụ dịch thuật với năng lực tốt nhất.

Các công ty dịch thuật chuyên làm dịch vụ dịch thuật với đội ngũ biên dịch viên full time (giàu kinh nghiệm, kỹ năng cao). Chính vì vậy năng lực dịch thuật chắc chắn chính xác và chất lượng hơn văn phòng công chứng tư nhân hay phòng công chứng (thuộc sở tư pháp các quận huyện).

Nếu bạn có nhu cầu dịch thuật báo cáo tài chính từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, tiếng Việt sang các loại tiếng nước ngoài khác như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc thì hãy liên hệ chúng tôi nhé. Dưới đây là một số dự án dịch liên quan đến báo cáo tài chính chúng tôi hay thực hiện.

 • Dịch báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement) sang tiếng Anh
 • Dịch bảng cân đối kế toán (Balance sheet) sang tiếng Anh
 • Dịch báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement) sang tiếng Anh
 • Dịch bản thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to the financial statements) sang tiếng Anh
 • Dịch báo cáo thường niên sang tiếng Anh
 • Dịch báo cáo kiểm toán Anh – Việt – Anh
 • Dịch thuật báo cáo thị trường chứng khoán
 • Dịch thuật phân tích và báo cáo: chứng khoán, vốn cổ phần, ngoại hối và hàng hóa
 • Dịch tài liệu về Thuế và kế toán

Giá dịch thuật báo cáo tài chính

Giá dịch thuật báo cáo tài chính sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố dưới đây:

 • Ngôn ngữ dịch: Với các ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật… sẽ có giá dịch thuật thấp hơn các ngôn ngữ khác như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Ý, tiếng Ấn Độ, tiếng Indonesia
 • Loại tài liệu dịch: Các tài liệu chuyên ngành, giấy tờ đòi hỏi các kỹ năng cao, kiến thức chuyên ngành, khó dịch thì giá sẽ cao hơn so với các tài liệu hay giấy tờ thông thường.
 • Số trang cần dịch: 300 từ được tính là 1 trang
 • Thời gian dịch thuật: Thời gian hoàn thanh phụ thuộc vào số lượng tài liệu và các yêu cầu của khách hàng

Quy trình dịch thuật báo cáo tài chính

 

Dịch Thuật Châu Á là một công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp tuân thủ quy trình dịch thuật chất lượng nghiêm ngặt hàng đầu tại Việt Nam. Bởi vì các bản dịch kém chất lượng hoặc dịch máy có thể dẫn đến nhưng hậu quả lớn, do đó đội ngũ quản lý và biên dịch viên của chúng tôi sẽ theo dõi sát sao về mức độ chính xác của các bản dịch. Dưới đây là quy trình dịch thuật Báo Cáo Tài Chính để hoàn thành dự án nhanh chóng và thuận tiện nhất cho khách hàng.

 • Bước 1:Tiếp nhận tài liệu qua email
 • Bước 2:Đội quản lý dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và tiến hành phân tích tài liệu rồi đưa ra báo giá và thời gian hoàn thành chính xác và nhanh chóng nhất.
 • Bước 3:Tiến hành dịch thuật kết hợp các công nghệ dịch thuật hàng đầu hiện nay như: Trados, MemoQ, Word Fast,..
 • Bước 4:Hiệu đính viên sẽ kiểm tra chất lượng bản dịch lần cuối trước khi bàn giao đến cho khách hàng
 • Bước 5:Giao tài liệu cho khách hàng đúng hoặc trước thời gian hẹn như đã cam kết trước đó
 • Bước 6:Bảo hành, chỉnh sửa đến khi nào khách hàng hài lòng theo chính sách của công ty

Vì sao nên chọn dịch báo cáo tài chính tại Dịch Thuật Châu Á?

Dịch vụ dịch thuật báo cáo tài chính tại Dịch Thuật Châu Á không chỉ dừng lại ở việc dịch chuẩn xác tiệm cận 100% mà còn được đánh giá cao bởi quy trình làm việc chuyên nghiệp, luôn bàn giao đúng thời gian như đã hẹn với khách hàng.

Uy tín được khẳng định

Là đối tác tin cậy của hơn 2.500 khách hàng với hàng nghìn dự án thành công.

Đội ngũ biên dịch viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm dịch thuật giấy tờ, tài liệu

Đội ngũ nhân viên tại Dịch Thuật Châu Á đều chuyên môn cao, có trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp, luôn lắng nghe và tiếp thu những yêu cầu, ý kiến của quý khách hàng. Với phương châm đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, Dịch Thuật Châu Á luôn nỗ lực đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ từng ngày.

Cam kết bảo mật

Bảo mật báo cáo tài chính kế toán là điều vô cùng cần thiết với mọi doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Chúng tôi sẵn sàng ký hợp đồng NDA với tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ dịch thuật báo cáo tài chính, kế toán tại Dịch Thuật Châu Á.

Chất lượng bản dịch hoàn hảo

Hiểu được tầm quan trọng của bản dịch báo cáo tài chính Dịch Thuật Châu Á luôn cam kết đảm bảo từ ngữ được sử dụng chính xác tuyệt đối. Các bản dịch của Dịch thuật Châu Á sẽ được kiểm soát chặt chẽ với quy trình làm việc chuyên nghiệp. Ngoài ra tất cả đội ngũ biên dịch viên đều tìm hiểu chuyên sâu về ngành tài chính kế toán để đảm bảo độ chính xác tối ưu.

Thời gian hoàn thành bản dịch nhanh chóng, đúng thời hạn

Chậm trễ là mối lo ngại của rất nhiều khách hàng khi sử dụng dịch vụ dịch thuật báo cáo tài chính. Tuy nhiên khi đến với dịch thuật báo cáo tài chính Dịch Thuật Châu Á khách hàng hoàn toàn yên tâm về điều đó. Chúng tôi cam kết thời gian đúng hẹn, cung cấp dịch vụ dịch thuật lấy ngay cho khách hàng nào yêu cầu. Đảm bảo sẽ không chậm trễ làm ảnh hưởng tới kế hoạch của quý công ty.

Chi phí linh hoạt, tiết kiệm

Tại dịch thuật Dịch Thuật Châu Á luôn có một quy trình dịch thuật tối ưu cùng với việc áp dụng công nghệ hỗ trợ dịch thuật sẽ giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí. Đồng thời chúng tôi luôn báo giá nhanh chóng, minh bạch, rõ ràng, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng nhất có thể.

Liên hệ Dịch Thuật Châu Á

Văn phòng Hà Nội

Hotline Hà Nội: 093.223.2318

Tel Hà Nội: 024 3990 3758

Email: hanoi@dichthuatchaua.com

Địa chỉ: 38A Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

 

Văn phòng Sài Gòn

Hotline HCM: 093 223 7939

Tel HCM: 086 682 9216

Email: saigon@dichthuatchaua.com

Địa chỉ:

VP 1: Tầng 1 tòa nhà Packsimex – 52 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM

VP 2: 10 Đồng Nai, P2, Quận Tân Bình.

 

 

0/5 (0 Reviews)