Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.
 CEO of Focus Asia Services of Translation and Interpreting

Dịch mẫu bằng tốt nghiệp cấp 3 tiếng Anh

Dịch Mẫu bằng tốt nghiệp Cấp Ba

MINISTRY OF EDUCATION & TRAINING

No …..

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS

 œ

HIGH SCHOOL CERTIFICATE

This certifies that

 

Full Name         :   

Date of Birth     :   

Place of Birth    :   

Student of         :   

Has successfully passed the High School Graduation Examination

Date Taken        :   

Examination Board: 

Classification    :    

 

Date ….

Director of Ho Chi Minh City Department of Education & Training

(Signed and Sealed)

…..

Photo

(Sealed)

Registration NO ….

Date ….

 

 

0/5 (0 Reviews)